Νέες ελληνικές ποικιλίες

Είμαστε την ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε 4 νέα στελέχη πλευρώτους που προκρίθηκαν μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα . Τα συγκεκριμένα στελέχη αναλύθηκαν μοριακά και  αποκτησαν το  προφίλ ταυτοποίησης τους (“genetic fingerprinting”) και μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για κατοχύρωση και εμπορική προστασία τους.

 

Αξιολογήθηκαν τα καλλιεργητικά τους χαρακτηριστικά σε υπόστρωμα παραγωγής μας καθώς και  διάφορα λιγνινοκυτταρινούχα γεωργικά, δασικά και αγρο-βιομηχανικά υπολείμματα.

 


Επιπλέον, εξετάστηκαν κάτω από  διαφορετικές συνθήκες επώασης μυκηλίου και παραγωγής καρποφοριών και αξιολογηθηκαν  ως προς την παραγωγικότητα τους αλλά και την ποιότητα των παραγόμενων καρποφοριών με βάση σχετικά πρωτόκολλα καλλιέργειας μανιταριών Pleurotus.

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οπιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης. Για πληροφορίες: www.greekmushroomspawn.gr | Developed under the collaboration of internew