Καλλιέργεια μανιταριών
Η μονάδα καλλιέργειας μανιταριών βρίσκεται εγκατεστημένη σε απόσταση ασφαλείας 7 χλμ. από τη μονάδα παραγωγής υποστρώματος, εξασφαλίζοντας συνθήκες υψηλής υγιεινής και μειωμένου ρίσκου επιμολύνσεων της παστερίωσης και της επώασης. Η τοποθεσία στους πρόποδες του όρους Δίρφυς έχει επιλεγεί με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια, περιβάλλεται δε από πλούσια βλάστηση και ιδανικό ανάγλυφο, που δημιουργεί το κατάλληλο μικροκλίμα για την ανάπτυξη των μανιταριών. Απομακρυσμένη από ρύπους αυτοκινήτων και βιομηχανιών, η μονάδα τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για παραγωγή αγνών προϊόντων απαλλαγμένων από εξωγενείς ρύπους.  


Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα στη φύση είναι η γρήγορη και ξαφνική εμφάνιση των μανιταριών. Το φαινόμενο αυτό είναι άμεσα εξαρτώμενο από το ρυθμό εξατμισοδιαπνοής της αναπτυσσόμενης καρποφορίας και της οσμωτικής πίεσης του μυκηλίου. Χρησιμοποιώντας τον ιδανικό αερισμό, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος στο θάλαμο καλλιέργειας, προσπαθούμε κάθε φορά να διατηρήσουμε το ρυθμό εξατμισοδιαπνοής στα επιθυμητά επίπεδα.
 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οπιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης. Για πληροφορίες: www.greekmushroomspawn.gr | Developed under the collaboration of internew