Τεχνική Περιγραφή / Μεθοδολογία / Στόχοι


Στα πλαίσια της αξιολόγησης, αρχικά πραγματοποιήσαμε συγκριτική αξιολόγηση (screening) μεγάλου αριθμού στελεχών Pleurotus ostreatus από τη Συλλογή Μυκητιακών Καλλιεργειών που διατηρεί το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του ΓΠΑ όσον αφορά επιλεγμένες βιοχημικές-βιοτεχνολογικές παραμέτρους σχετικές με τους στόχους του έργου (π.χ. παραγωγή βιομάζας, γραμμική ταχύτητα αύξησης μυκηλίου, παραγωγή λιγνινολυτικών ενζύμων κλπ.). H πειραματική διαδικασία διερεύνησε την ικανότητα ανάπτυξης των στελεχών Pleurotus να αποικίζουν στερεά υποστρώματα.

 

 

Από την πρώτη φάση  προκριθηκαν τα αποδοτικότερα στελέχη, τα οποία  ενταχθηκαν σε πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η παραλαβή υβριδίων-δικαρύων και να διερευνηθούν οι ιδιότητες και αυτών σε σχέση με τα γονεϊκά αλλά και με εμπορικά στελέχη που χρησιμοποιούνται ευρέως στην καλλιέργεια μανιταριών Pleurotus. Τα υβρίδια-δικάρυα προεκύψαν εξεταστηκαν με τη χρήση των δοκιμών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο και τα καλύτερα στελέχη  προκριθηκαν σε τελικό στάδιο  αξιολόγησης που αφορούσε στην καλλιεργητική διαδικασία παραγωγής μανιταριών. Πιο συγκεκριμένα, τα τελικά επιλεγμένα στελέχη Pleurotus καλλιεργηθηκαν σε υποστρώματα ΔΙΡΦΥΣ με βάση το άχυρο σίτου  με ή χωρίς την προσθήκη βελτιωτικών (όπως δηλαδή συμβαίνει σε συνθήκες εμπορικής καλλιέργειας), ενώ θα εξεταστηκαν σε διαφορετικές συνθήκες επώασης μυκηλίου και παραγωγής καρποφοριών και αξιολογήθηκαν  ως προς την παραγωγικότητα τους αλλά και την ποιότητα των παραγόμενων καρποφοριών.

 


Με τη συγκριτική αξιολόγηση μεγάλου αριθμού στελεχών Pleurotus ostreatus  καταφέραμε να προσδιορίσουμε και να επιλέξουμε εκείνα τα στελέχη με τη μεγαλύτερη ικανότητα βιοαποδόμησης και αποδοτικότητα βιομετατροπής των υποστρωμάτων καλλιέργειας σε εδώδιμα μανιτάρια υψηλής ποιότητας.

 

 

Έτσι λοιπόν αυτοφυείς («άγριες», “wild”) απομονώσεις μυκήτων Pleurotus που προέρχονται από την Ελλάδα  είναι πλέον μελετημένες και αξιολογημένες όσον αφορά συγκεκριμένες ιδιότητες τους, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή μανιταριών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή με απευθείας χρησιμοποίηση τους από την Επιχείρησή μας.Είναι φανερό πως με την ως άνω διαδικασία καθίσταται εφικτή η διερεύνηση και η αξιοποίηση του «κρυμμένου» βιοτεχνολογικού δυναμικού που υπάρχει σε επιλεγμένες ομάδες μικροοργανισμών (στην προκειμένη περίπτωση, μυκήτων) της χώρας μας.

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οπιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης. Για πληροφορίες: www.greekmushroomspawn.gr | Developed under the collaboration of internew